پنجشنبه 28 دی 1396
نشست مشترک آب و کشاورزی و شورای حفاظت منابع آب شهرستان جم برگزار می شود
نشست مشترک آب و کشاورزی و شورای حفاظت منابع آب شهرستان جم برگزار می شود  نشست مشترک آب و کشاورزی و شورای حفاظت منابع آب شهرستان جم به ریاست فرماندار برگزار می شود.
این نشست روز سه شنبه 27 تیرماه 96 ساعت 9 صبح در سالن فرمانداری جم و با دستورکار محدودیت کشت محصولات زراعی در شهرستان برگزار می شود.

   1396/4/26 09:00        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :