پنجشنبه 28 دی 1396
جلسه آموزشی منتخبین دوره پنجم شوراهای شهر شهرستان جم و عسلویه به میزبانی جم برگزار می شود
جلسه آموزشی منتخبین دوره پنجم شوراهای شهر شهرستان جم و عسلویه به میزبانی جم برگزار می شود جلسه آموزشی منتخبین دوره پنجم شوراهای شهر شهرستان جم و عسلویه به میزبانی جم برگزار می شود.
این نشست روز چهارشنبه 28 تیرماه 96 ساعت 9:30 در سالن فرمانداری جم برگزار می شود.
   1396/4/26 09:20        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :