پنجشنبه 28 دی 1396
نظرسنجی درباره سایت
نظرسنجی درباره سایت
  • عملکرد 4 ساله دولت تدبیر و امید در شهرستان جم را چگونه ارزیابی می کنید؟
    • عالی
    • خوب
    • متوسط
    • ضعیفنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :